Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


wedstrijden_plannen

Wedstrijden plannen

Nadat een competitie is opgezet en spelers eraan zijn toegevoegd is het tijd om wedstrijden in deze competitie in te delen. De manier waarop dit gebeurt is afhankelijk van het soort competitie. Globaal kan worden gesteld dat onderlinge competities worden ingepland door data aan de verschillende rondes toe te kennen en per wedstrijd een tijd waarop deze moet worden gepeeld. Teamcompetities worden alleen op speelweek ingedeeld, hier hoeven dus nooit vaste dagen of tijden aan worden toegekend. De dag waarop een ronde binnen die speelweek plaatsvindt wordt automatisch berekend, en tijden zijn al helemaal nooit van toepassing.

Binnen het menu 'Wedstrijden Plannen' bepaalt u welke partijen in de geselecteerde competitie zullen worden gespeeld. In het overzichtsscherm wordt een lijst getoond met alle opgezette competities. Wanneer de competitie kan worden ingepland zullen er in de eerste kolom drie iconen verschijnen: de eerste voor het feitelijke plannen, de middelste voor het tonen van de competitieplanningen en het rechtse voor het mailen van de huidige planning naar leden. In gevallen waar niet gepland kan worden (competities van het soort 'inloop', afgeronde of al lopende competities) zullen deze iconen niet verschijnen.

Het vervolgscherm dat verschijnt nadat u het icoon voor het feitelijke plannen hebt gekozen, verschilt afhankelijk van het soort competitie. Wanneer het mogelijk is om de loting automatisch uit te voeren, zal deze na de bevestiging voor u worden ingedeeld. Bent u het eens met deze planning dan wordt deze definitief aan de competitie toegekend. Bij handmatig plannen krijgt u de mogelijkheid om de competitie of de eerste ronde ervan (ook hier afhankelijk van het soort competitie) in te plannen. Er geldt steeds dat de planning pas definitief wordt nadat u het laatste overzichtsscherm heeft bevestigd.

Uitvullen

Wanneer u een competitie inplant die uit meerdere ronden bestaat, zult u in de meest rechtse kolom een icoon zien voor het 'uitvullen' van de speeldatum. Het idee hierbij is dat het veelal waarschijnlijk is dat de datum van een volgende speelronde precies een week later is dan die van de ingevulde ronde. U vult in zo'n geval de datum van de eerste ronde in, en klikt vervolgens op het uitvul-icoon. Alle verdere ronden worden dan voorzien met de datum van de week erna. Heeft u halverwege een aantal weken pauze? Vul dan voor de ronde na die pauze een nieuwe datum in en klik vervolgens weer op het uitvul-icoon naast die datum. Alle verdere ronden worden weer automatisch berekend.

wedstrijden_plannen.txt · Laatst gewijzigd: 2021/07/06 17:58 (Externe bewerking)