Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


telsoorten

Telsoorten

Er worden verschillende telsoorten ondersteund. Het is tijdens lopende competities mogelijk om van telsoort te wisselen via het onderhoudsscherm voor competities.

2/1/0 telling

De speler die als eerste zijn/haar persoonlijke gemiddelde heeft bereikt is winnaar van de partij, en krijgt twee punten. Er wordt één punt toegekend bij gelijkspel en geen punten bij verlies.

2/1/0 met bonus boven gemiddeld

Als de 2/1/0 telling, de winnaar krijgt echter drie punten wanneer de wedstrijd binnen het herleide gemiddelde voor deze competitie is afgerond. Op deze manier kan het drukken worden ontmoedigd.

2/1/0 met bonus 10% boven gemiddeld

Als de 2/1/0 telling, de winnaar krijgt echter drie punten wanneer de wedstrijd binnen 90% van het herleide gemiddelde voor deze competitie is afgerond. Op deze manier kan het drukken worden ontmoedigd.

2/2/0 telling

Als de 2/1/0 telling, alleen krijgen bij gelijkspel beide spelers twee punten.

3/1/0 telling

Als de 2/1/0 telling, alleen krijgt de winnaar van een partij altijd drie punten.

tien-punten systeem

De winnaar krijgt tien punten, de verliezer krijgt per 10% van het gemaakte gemiddelde ten opzichte van het te maken gemiddelde één punt (naar beneden afgrond), dus een aantal dat varieert tussen nul en negen punten. Bij gelijkspel krijgen beiden tien punten.

Belgisch systeem

De winnaar krijgt twaalf punten, de verliezer krijgt punten volgens het tien-punten systeem, dus tussen nul en negen punten. Bij gelijkspel krijgen beiden elf punten.

KNBB puntensysteem

Het aantal wedstrijdpunten is gebaseerd op het KNBB intervalsyteem. Dit is een afgeleide van het tien-punten systeem, alleen zijn het door de opbouw van de gebruikte KNBB intervaltabellen maar een beperkt aantal persoonlijke gemiddelden geldig. Wanneer een gebruiker niet zo'n gemiddelde heeft dan worden er geen punten toegekend.

percentage-punten

Het aantal punten is afhankelijk van het aantal caramboles: bij een score van minimaal 40% ten opzichte van het aantal te maken krijgt de speler 1 punt, na 60% twee punten, na 80% drie punten en bij winst 4 punten.

Partijwinst

Normaal is de winnaar van een partij degene die in een partij als eerste zijn of haar persoonlijke gemiddelde als caramboles heeft gemaakt, of degene die na een vast aantal beurten het beste relatieve gemiddelde heeft gespeeld. Het is echter mogelijk om wedstrijden te spelen zonder dat hier een directe winnaar aan te wijzen is. Dit geldt alleen voor wedstrijden waarbij in de puntentelling het aantal wedstrijdpunten niet direct van winst afhangt: het tien-punten systeem, Belgisch, KNBB of percentage-puntensysteem. Dit kan worden ingesteld door in het onderhoudsscherm voor competities bij de optie 'Partij altijd beëindigen na' de turf te verwijderen voor 'als eerste bereiken van te maken gemiddelde van elke speler'. Deze optie wordt dan aangeduid met 'eigen regeling'. In zo'n geval worden aan beide spelers punten toegekend alsof ze ook beiden verloren hebben. Merk wel op dat het in zo'n competitie eenvoudiger is om tikfouten te maken bij het invoeren van uitslagen: er wordt geen waarschuwing gegeven wanneer er geen winnaar bij een partij is.

Scoreverloop vrije inloop

Wanneer een competitie is opgezet op basis van 'Vrije inloop' dan is het bepalen van een partijwinnaar hetzelfde als die voor andere competities. Het is echter niet altijd mogelijk om een eerlijke eindlijst op te maken. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat niet alle spelers in een competitie noodzakelijk eenzelfde aantal wedstrijden heeft gespeeld. Om die reden kan worden opgegeven op basis van welke criteria een eindlijst moet worden opgesteld. Hier worden punten toegekend aan verschillende criteria die voor een eindlijst kunnen beïnvloeden. Deze criteria worden opgegeven tijdens het opzetten van de competitie bij 'Eindlijst berekenen via:'. Er is een combinatie van drie opties mogelijk:

  • stijging moyenne: er worden punten gegeven voor het nieuwe moyenne van een speler. De betere speler wordt zo dus bevoordeeld;
  • partijen aanwezig: er worden punten gegeven voor het aantal keer dat een speler een wedstrijd heeft gespeeld;
  • wedstrijdpunten: er worden punten gegeven voor het aantal wedstrijdpunten dat een speler in totaal heeft behaald.

Het bepalen van het aantal punten gebeurt bij alle drie de opties hetzelfde: de lijst wordt gesorteerd, en de bovenste speler krijgt 1 punt, de tweede speler 2 punten etc. Wanneer meerdere spelers hetzelfde aantal punten hebben, wordt het gemiddelde van die punten toegekend aan alle spelers. Dus wanneer de nummers vier en vijf evenveel punten zouden krijgen, wordt aan beide spelers 4 1/2 punt toegekend. Deze punten worden per geselecteerde optie getoond in de kolommen onder RO (dit staat voor rangorde). Voor de uiteindelijke totaalscore worden alle punten bij elkaar opgeteld. Degene met het minst aantal punten wint de competitie. Wordt een vrije-inloopcompetitie gebruikt om alleen het planningsgedeelte over te slaan, en geldt alleen het aantal wedstrijdpunten voor de uiteindelijke totaallijst dan wordt ondanks deze manier van tellen toch een correcte eindlijst gegenereerd.

telsoorten.txt · Laatst gewijzigd: 2021/07/06 17:58 (Externe bewerking)