Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


teams

Teams

In het onderhoudsscherm teams voert u alle gegevens in over teamcompetities. Hiervoor dienen eerder al de volgende onderhoudsschermen te zijn doorlopen:

Bij het opzetten van teams dient altijd tenminste één klasse en één deelnemende club opgegeven te zijn, ook wanneer het een 'interne' teamcompetitie betreft.

In het eerste scherm selecteert u de competitie waarin het teams moeten worden onderhouden, en in het tweede scherm de klasse. In het vervolgscherm ziet u alle teams die al in die klasse zijn opgevoerd. Hier kunt u nieuwe teams opvoeren via de knop onderin het scherm, of bestaande teams onderhouden via de pictogrammen in de eerste kolom van het overzicht van de al bestaande teams.

Nieuw team opvoeren

Geef bij het opvoeren van een nieuw team een naam op voor dat betreffende team. Zoals alle benamingen geeft u een naam op voor beheerders (zoals u die ziet bij onderhoud) en één voor leden (zoals bezoekers deze zien). Teamlijsten zullen worden gesorteerd op de naam voor beheerders. Bij 'Speelt namens' geeft u de club op waarvoor dit team uitkomt. Wanneer een andere beheerder in de toekomst de uitslagen voor dit team gaat bijhouden, kiest u de naam van deze beheerder uit de lijst achter 'Uitslagen beheerd door'. Deze gebruiker zal een loginnaam voor het systeem nodig hebben om uitslagen in te kunnen voeren; indien deze nog niet bestaat zal er in een vervolgscherm de mogelijkheid voor komen. Dit veld laat u leeg wanneer u zelf, of een beheerder van deze competitie de uitslagen voor dit team gaat beheren. Verder kunt u nog de voorkeur-speeldag voor dit team opgeven.

Teamgegevens wijzigen

In het overzicht met aangemaakte teams binnen de geselecteerde klasse, klikt u in de eerste kolom van het overzicht op het linkse (document) pictogram. De gegevens die u hier kunt wijzigen zijn gelijk aan die van het opvoeren van een nieuw team, met uitzondering van het opgeven van de beheerder voor dit team en het actief/inactief maken van het team. Wanneer u een andere beheerder voor dit team wilt opgeven kiest u de menuoptie 'Systeem-Wijzig rechten'. Door het inactief maken van het team kunt u deze niet meer selecteren uit de lijst van teams bij latere verwerking van uitslagen.

Teamdeelname

Via het middelste (persoon) pictogram uit de eerste kolom van het teamoverzicht komt u in het scherm waarin u spelers aan het team kunt toevoegen. Hiervoor kiest u een speler uit de lijst achter 'Voeg deze persoon toe', en klikt u op de knop Toevoegen. Nadat de pagina is ververst zal deze zijn toegevoegd aan de lijst eronder. Het verwijderen van personen gaat op eenzelfde manier, door een naam te kiezen uit de lijst achter 'Verwijder deze persoon', en vervolgens op de knop Verwijderen te klikken. Wanneer de lijst met spelers voor dat team compleet is klikt u op de knop Klaar.

Onderhoud spelergegevens

Het rechtse (vergrootglas) pictogram uit de eerste kolom van het teamoverzicht toont het scherm waarin u de details van de geselecteerde spelers voor dat team kunt opgeven. Hier voert u per speler op met welk gemiddelde (dus niet moyenne!) deze speler in dat team speelt. Verder kan een vink worden geplaatst in het middelste vakje wanneer de speler tijdens de competitie herzien moet worden. Hiervoor moet u bij de competitieopgave aangeven dat er herzien moet worden, en op welke manier. Verder kunt u via de rechtse knop aangeven welke speler als teamleider optreedt.

Reservespelers

Er wordt vanuit gegaan dat reservespelers binnen de gehele competitie ingezet kunnen worden. Regels omtrent een minimum/maximum gemiddelde van spelers per klasse worden binnen Biljartscore niet gecontroleerd, omdat de uitslagenverwerking achteraf gebeurt. U voert reservespelers in door vanuit het menu 'Onderhoud Teams' eerst de betreffende competitie te kiezen, en onderin de lijst met klassen het pictogram voor de regel met reservespelers te kiezen. In het vervolgscherm kunt u kiezen uit alle leden die nog niet in deze competitie zijn ingevoerd, door de naam uit de lijst achter 'Voeg deze persoon toe' te selecteren en op Toevoegen te klikken. Het verwijderen van reservespelers gaat op eenzelfde manier, door een naam te kiezen uit de lijst achter 'Verwijder deze persoon', en vervolgens op de knop Verwijderen te klikken. Wanneer de lijst met reservespelers compleet is klikt u op de knop Verder. In het vervolgscherm geeft u voor alle spelers op met welk gemiddelde ze zullen spelen, en voor welke club ze uitkomen. Wanneer dit compleet is bevestigt u de lijst via de knop 'Verwerken', waarna een bevestiging volgt dat de gegevens zijn verwerkt. Het opgeven van reservespelers heeft pas gevolgen zijn het verwerken van uitslagen uit de teamcompetitie. Er zal dan bij het selecteren van de afzonderlijke spelers per uitslag een lijst worden getoond van de spelers uit dat team, met daaronder een lijst van alle reservespelers die uitkomen voor de club waarin dat betreffende team speelt.

Spelers uit andere teams vallen in

Het is mogelijk dat spelers, die normaal in een ander team spelen, sporadisch invallen in een ander team. Hiervoor hoeft vooraf niets te worden ingesteld. Bij het verwerken van uitslagen kan dan worden gekozen voor de optie 'er speelt een lid uit een ander team mee'. Op dat moment wordt in het vervolgscherm per regel niet alleen de lijst met teamspelers en reserves getoond, maar ook alle leden van andere teams. Deze spelen altijd mee met het gemiddelde zoals die geldt in hun eigen team, tenzij die lager is dan de ondergrens van de klasse waarin dat team uitkomt. In dat geval moet de speler volgens die ondergrens spelen.

teams.txt · Laatst gewijzigd: 2021/07/06 17:58 (Externe bewerking)