Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


onderlinge_spelers

Onderlinge spelers

In dit scherm onderhoudt u spelers die meedoen aan een onderlinge competitie. Deze competitie kan van elke opzet zijn: reguliere competities, PK's, inloop etc. In het startscherm krijgt u een overzicht van alle actieve onderlinge competities die u heeft opgezet. Hiervandaan heeft u drie opties, via de iconen onder de kop Selecteer.

Toon deelname

In dit scherm ziet u de deelnemers die al aan de competitie zijn toegevoegd. Hierbij wordt getoond wat hun gemiddelde is, de voorkeur voor de speeltijd en of ze dit seizoen herzien worden. Onder de tabel vindt u extra informatie over het herzien van de spelers.

Deel spelers in

Hier kent u spelers aan de competitie toe, of verwijdert u ze juist weer. Dit kan eenvoudig door de namen uit de pulldown lijsten te selecteren die voor de respectievelijke knoppen voor toevoegen of verwijderen staan, en daarna op die knop te drukken. De naam wordt vervolgens aangepast in het overzichtsscherm eronder. Wanneer de lijst compleet is dan moet u nog wel de gemiddelden en andere voorkeuren voor de spelers opvoeren. Hiervoor gebruikt u de knop onderaan het scherm of kiest u vanuit het startscherm de optie 'Onderhoud spelergegevens'.

Onderhoud spelergegevens

Hier kent u aan de geselecteerde spelers hun gemiddelden en voorkeuren toe, en selecteert u de leden die tijdens de competitie herzien moeten worden. Bij het gemiddelde geeft u het aantal caramboles op dat gemaakt moet worden om te winnen, en niet het moyenne! De voorkeurtijd wordt gebruikt bij het automatisch indelen van tijden op de speelavond. Een wedstrijd met een speler die 'zo laat mogelijk' wilt spelen en tegen een andere speler moet uitkomen 'zonder voorkeur', zal zo als laatste worden ingepland. Ken hier zo min mogelijk voorkeuren toe, het liefst alleen als het lid echt niet kan afwijken. Het effect voor spelers met die specifieke voorkeur wordt anders naar verhouding teniet gedaan. Het herzien van spelers gebeurt volgens de instellingen die bij het opzetten van de competitie zijn opgegeven.

Spelers aanpassen tijdens de competitie

Het indelen van spelers gebeurt doorgaans aan het begin van elke competitie. Wilt u tijdens een lopende competitie spelers toevoegen of verwijderen dan is dat vaak niet meer mogelijk (hun gemiddelden aanpassen is altijd mogelijk). Dit heeft vaak te maken met een planning die dan al is gemaakt en dus niet meer zal kloppen. Hierop zijn uiteraard uitzonderingen:

  • bij een onderlinge competitie van het soort 'inloopcompetitie'. Spelers toevoegen is hier altijd mogelijk. Ga hiervoor naar Onderhoud-Onderlinge Spelers en deel de nieuwe spelers in.
  • bij een knock-out competitie kunnen tijdens de competitie geen nieuwe spelers meer worden toegevoegd in verband met competitievervalsing. Het is wel mogelijk om spelers te vervangen door andere deelnemers die eerder al zijn uitgevallen. Denk hierbij aan een speler die zich terugtrekt, en in plaats van het vrijloten van de tegenstander wordt de 'best presterende verliezer' opnieuw in de volgende ronde ingedeeld. Deel hiervoor eerst de volgende ronde in met de spelers die in die ronde mee moeten doen (dit wordt automatisch bepaald), en ga dan naar Planning-Competitieverloop. Onderin het scherm wordt dan een link 'Pas deelnemers aan' toegevoegd. Door hierop te klikken is het in een vervolgscherm mogelijk om voor de nog niet gespeelde wedstrijden andere deelnemers te selecteren.
  • bij een teamcompetitie van het type 'eigen teams'. Wanneer bij een team een speler van een ander team invalt, kan bij het verwerken van de uitslag worden gekozen voor 'er speelt een lid uit een ander team mee'. In het vervolgscherm kan dan per wedstrijd, naast de teamleden en reserves, ook worden gekozen voor andere leden die in die competitie spelen. Als die speler een gemiddelde heeft onder het minimum dat geldt voor die klasse, moet deze ook dat minimum aantal caramboles spelen.

Het verwijderen van spelers is niet mogelijk bij competities waarbij al wedstrijden zijn gespeeld.

onderlinge_spelers.txt · Laatst gewijzigd: 2021/07/06 17:58 (Externe bewerking)