Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


klassen

Klassen

Klassen worden alleen gebruikt bij teamcompetities. Doorgaans zijn teamcompetities van een dusdanige omvang dat deze door niveauverschillen onderverdeeld wordt in verschillende niveau's, of worden verschillende disciplines binnen een competitie onderverdeeld. Voor beiden kunnen klassen gebruikt worden.

Na het selecteren van de menuoptie 'Onderhoud-Klassen' verschijnt, indien van toepassing, een lijst van beschikbare teamcompetities. Selecteer er een door op het document in de eerste kolom te klikken. In het vervolgscherm kan er vervolgens voor worden gekozen om een nieuwe klasse te definiëren. Deze heeft de volgende opties:

  • de naam van de klasse;
  • een afkorting, deze wordt gebruikt om later lijsten overzichtelijker te houden;
  • het minimum aantal te spelen caramboles, spelers die invallen in deze klasse moeten minimaal dit aantal spelen ook al is hun eigen gemiddelde lager.

Na het opslaan van de klasse kan deze worden aangepast door op het document in de eerste kolom van de lijst met klassen te klikken. Er is nu ook een mogelijkheid om klassen inactief te maken. Op die manier kan deze klasse later niet meer uit de totaallijst voor die competitie worden gekozen. Het is niet mogelijk om een klasse te verwijderen, omdat uitslagen anders niet meer terug te leiden zijn naar hun oorspronkelijke competitie.

Wanneer u een teamcompetitie opzet zonder gebruik te willen maken van klassen, dient u er toch één aan te maken. De hierarchie van teamcompetities vereist het gebruik van klassen.

klassen.txt · Laatst gewijzigd: 2021/07/06 17:58 (Externe bewerking)