Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


invoer_door_teamleiders

Invoer door teamleiders

Bij teamcompetities bestaat de mogelijkheid dat teamleiders de uitslagen van hun team zelf invoeren. Wanneer beide teams dat doen en de uitslagen komen overeen dan wordt aangenomen dat de uitslag klopt, en zal deze automatisch aan de uitslagenlijst worden toegevoegd. Echter, het kan voorkomen dat teams verschillende uitslagen doorgeven of dat een team van beide teams helemaal geen uitslag invoert. In die gevallen kan de wedstrijdleider in het scherm 'Invoer door teamleiders' zelf de uitslag definitief maken.

Selecteer hiervoor eerst de competitie en gewenste klasse. In het vervolgscherm worden alle wedstrijden getoond waarvan nog maar een enkele uitslag bekend is, of waarvan meerdere uitslagen zijn met verschillende uitkomsten. Kies de te verwerken wedstrijd uit deze lijst door deze te selecteren via het klikken op een van de knoppen vooraan elke regel. Wanneer er meerdere uitslagen zijn dan verschijnt er een tussenscherm met de lijst met verschillende uitslagen (dat zouden er dus twee moeten zijn). Kies hier de juiste uitslag. Hierna zal deze uitslag als definitief worden verwerkt. De teamleiders kunnen vanaf dat moment geen uitslag meer verwerken.

Het opzetten van een teamcompetitie voor verwerking door teamleiders

Om teamleiders in de gelegenheid te stellen zelf hun uitslagen te verwerken, kunnen de volgende stappen worden uitgevoerd:

  • maak een teamcompetitie aan
  • deel klassen en teams in
  • voeg spelers toe aan elk team
  • ga naar het overzicht van teams per klasse en selecteer het slotje in de vierde kolom

Er wordt in het scherm met inloggegevens vervolgens een inlognaam gegenereerd voor de teamleider met een suggestie voor een wachtwoord. Deze kan nog door de wedstrijdleider worden aangepast. Het gesuggereerde wachtwoord is ongevoelig voor tikfouten, er zullen geen verwarrende tekens voorkomen als o,O,0 of i,I,l,1. Na bevestiging kunnen de gebruikersnaam en het wachtwoord aan de teamleider worden uitgegeven.

Opmerking: het wachtwoord voor de teamleiders blijft te allen tijde zichtbaar voor wedstrijdleiders. Dit wordt niet gezien als een beveiligingsrisico omdat de wedstrijdleider minimaal dezelfde rechten heeft als een teamleider, en het dus geen zin heeft om namens de teamleider handelingen te verrichten. Het is wel zinvol om dit aan teamleiders kenbaar te maken.

Verwerking van uitslagen door teamleiders

Teamleiders loggen in met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat hun is verstrekt. De gebruikersnaam bestaat altijd uit de letters tl, gevolgd door ene reeks cijfers en streepjes. Na het inloggen kan worden gekozen voor het menu 'Uitslagen'-'Verwerken uitslagen'. In dit scherm kan een keuze worden gemaakt uit de gewenste wedstrijdronde, met daarbij een overzicht van de verschillende wedstrijddata per ronde. Deze data geven de speelweken aan waarin die ronde gespeeld wordt. Kies hier de wedstrijdronde waarvoor de uitslagen moeten worden verwerkt en druk op 'Verder'.

Het vervolgscherm geeft de mogelijkheid om per wedstrijd de uitslagen te verwerken. Voer hier de juiste gegevens in en druk op Verwerken. De gegevens worden dan opgeslagen, en wanneer de tegenpartij dezelfde uitslagen invoeren (of al ingevoerd hebben) zullen deze gegevens als definitief in de uitslagen worden opgenomen.

invoer_door_teamleiders.txt · Laatst gewijzigd: 2021/07/06 17:58 (Externe bewerking)