Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


intervaltabellen

Intervaltabellen

Via dit scherm kunt u verschillende intervallen onderhouden. Intervaltabellen worden gebruikt om via staffels op basis van het moyenne de bijbehorende nieuwe gemiddelden van een speler te bepalen. Indien u onbekend bent met deze tabellen of uw vereniging op een andere manier gemiddelden bepaalt dan kunt u dit scherm verder negeren.

Bij het aanmaken of aanpassen van een intervaltabel verschijnen drie tekstvakken. In de bovenste geeft u de titel van deze tabel. In de twee grote, verticale vakken kunt u de tabel zelf invoeren. Hiervoor voert u in de linker kolom per regel alleen het maximale moyenne op, in de rechter kolom op dezelfde regel het bijbehorende gemiddelde. Cijfers achter de komma bij de moyennes kunt u scheiden met een punt of een komma. Naast de twee kolommen ziet u een voorbeeldtabel. Stel dat u in de kolom een moyennebereik heeft van 0,91 tot en met 0,95 met een bijbehorend gemiddelde van 31, dan vult u daarvoor in de linkerkolom 0,95 in, en in de rechterkolom 31. Nadat de kolom is ingevuld dan drukt u eerst op de knop 'Controleer'. Dit zal -wanneer alles goed is ingevuld- de twee kolommen naar de tekstvakken plaatsen. Mocht er een probleem zijn met de invoer dan wordt dat dan getoond. Wanneer alles naar tevredenheid is ingevuld klikt u op 'Opslaan'.

Wanneer u een competitie aanmaakt en kiest voor het gebruik van een intervaltabel om spelers te herzien, krijgt u de keuze uit de hier opgevoerde tabellen. Het herzien gebeurt dan verder automatisch. U kunt niet-gebruikte intervaltabellen verwijderen met het prullenbak-icoon. Let er dan wel op dat u geen gebruik meer maakt van deze tabel in lopende competities, er kunnen in dat geval onverwachte resultaten optreden.

Voorbeeld van een intervaltabel:

 naam: testtabel
 tot 0.25: 15
 tot 0.30: 17
 tot 0.35: 19
 tot 0.40: 21
 tot 0.45: 23
 tot 0.50: 24
 tot 0.55: 25
 tot 0.60: 26
 tot 0.65: 27
 tot 0.70: 28
 tot 0.75: 29
 tot 0.80: 30
 tot 0.85: 31
 tot 0.90: 32
 tot 0.95: 33
 tot 1.00: 34
 tot 1.05: 35
 tot 1.10: 36
 tot 1.15: 37
 tot 1.20: 38
 tot 1.25: 39
 tot 1.30: 40
 tot 1.35: 41
 tot 1.40: 42
 tot 1.45: 44
 tot 1.50: 46

Indien het moyenne van de speler 0,985 is dan wordt het nieuwe gemiddelde van de speler dus 34 caramboles.

intervaltabellen.txt · Laatst gewijzigd: 2021/07/06 17:58 (Externe bewerking)