Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


competitiesoorten

Competitiesoorten

Er worden diverse competitiesoorten ondersteund. In het kort:

  • gaat het om een team- of een individuele competitie
  • bij individuele competities: wilt u alleen na elke ronde eenvoudig de uitslagen invoeren (kies voor vrije inloop!), of wilt u ook vooraf alle rondedata vastleggen en per ronde spelers tegen elkaar indelen
  • bij teamcompetities: wilt u uitslagen verwerken voor een complete federatie waar meerdere verenigingen aan meedoen, of alleen de uitslagen voor uw eigen verenigingsteams bijhouden (kies voor de eigen teamuitslagen!)

Als u meer wilt dan de twee hierboven genoemde competitiesoorten dan kunt u kiezen uit diverse andere opties. Hieronder volgt een overzicht ervan, en hun belangrijkste kenmerken:

enkele competitie

Dit is de meest gebruikte competitiesoort voor onderlinge competities. Alle spelers in de competitie spelen een keer tegen elkaar. De competitie ondersteunt alle soorten tellingen, volledig automatisch inloten van deelnemers, automatisch berekenen van nieuwe gemiddelden en is beschikbaar voor zowel onderlinge als teamcompetities. Bij deze competitievorm wordt er vanuit gegaan dat alle wedstrijden vooraf worden ingepland.

dubbele competitie

Identiek aan de enkele competitie, maar met het verschil dat men twee keer tegen elkaar uitkomt. Deze competitiesoort is de meest gebruikte binnen teamcompetities, maar kan ook voor onderlinge worden gebruikt. De wedstrijdvolgorde binnen de 'tweede helft' van de competitie is gelijk aan die van de 'eerste helft' met het verschil dat thuis en uit wordt omgedraaid. Bij deze competitievorm wordt er vanuit gegaan dat alle wedstrijden vooraf worden ingepland.

knock-out

Voorlopig alleen beschikbaar voor onderlinge competities, zoals clubkampioenschappen of PK's. Hierbij worden spelers allemaal eenmalig tegen elkaar ingepland, en alleen de winnaar gaat door naar een volgende ronde. De winnaar van de competitie is de winnaar van de laatste (finale)ronde. Het vrijloten van spelers is mogelijk tot en met de halve finale. Dit wordt automatisch doorberekend bij het uitvoeren van de competitie, door het kiezen van de juiste spelers bij de uitslagenverwerking. Het is aan de wedstrijdleider zelf om de indeling bij het vrijloten zo efficiënt mogelijk in te delen.

vrije inloop

Binnen deze competitiesoort wordt het complete planningssysteem overgeslagen. Spelers worden met hun gemiddelden opgegeven, en daarna kunnen direct uitslagen worden opgevoerd. Competitiedata worden op datzelfde moment verzameld. Er is geen beperking aan het aantal keer dat spelers tegen elkaar spelen. Het is aan de wedstrijdleider om, wanneer dit gewenst is, ervoor te zorgen dat alle spelers een gelijk aantal keren tegen elkaar spelen. Voor het bepalen van de winnaar zijn drie factoren van belang: het aantal keren dat een speler een wedstrijd heeft gespeeld, het aantal wedstrijdpunten en de relatieve stijging van het moyenne ten opzichte van het begin van de competitie. Er kan zelf voor gekozen worden welke van deze factoren de ranglijsten beïnvloeden. De eindscore wordt bepaald via een strafpuntensysteem: de winnaar is degene met het minst aantal punten.

Voorbeeld: De score voor het aantal aanwezig partijen wordt berekend door het aantal gespeelde wedstrijden ten opzichte van het meest aantal gespeelde wedstrijden. Heeft een speler X 2 wedstrijden gespeeld, en heeft een andere speler Y het maximum van 5 gespeeld, dan krijgt X hiervoor 2,5 punten en Y 1 punt (aangeduid als RO gespeeld). Op basis van het relatieve moyenne wordt hiervoor een aparte eindlijst gemaakt. De winnaar ontvangt 1 punt, de nummer twee op die lijst krijgt 2 punten enz (aangeduid als RO moyenne). Op basis van de eindstand geldt datzelfde principe: degene met de meeste wedstrijdpunten krijgt 1 punt, de nummer twee weer 2 punten etc (aangeduid als RO punten). Voor beiden geldt tevens dat bij gelijke stand van twee spelers, het gemiddelde van de uit te keren punten wordt berekend: als speler X en Y beiden een gelijk aantal punten hebben en op positie 3 en 4 staan, ontvangen beiden 3,5 punten. Stel dat speler X voor deze drie onderdelen resp. 5, 3 en 4 punten ontvangt is de eindstand dus 12 punten.

Omdat deelname in zo'n competitie vaak erg onregelmatig is, kan er per competitie via een speciale pagina worden bekeken wat de prestaties per speelronde is, met de nadruk op het aantal gespeelde wedstrijden en beurten per ronde.

handmatige invoer

Evenals bij de vrije inloop kan bij deze competitiesoort het gehele planningssysteem worden overgeslagen. Deze competitiesoort kan alleen voor onderlinge competities worden gebruikt. Bij het opvoeren van de competitie kan de beheerder zelf aangeven over hoeveel ronden de competitie wordt gespeeld, en met hoeveel wedstrijden per ronde. Na het opvoeren van de spelers en hun gemiddelden kan de beheerder de wedstrijden indelen. Hiervoor wordt een matrix gepresenteerd, waar per wedstrijd de twee spelers kunnen worden bepaald. Het is niet noodzakelijk dat de complete matrix wordt ingevuld, dit kan worden aangevuld zolang er nog geen wedstrijden in de betreffende ronde wordt gespeeld. De verdere afwikkeling van de competitie is gelijk aan die van een reguliere competitie.

eigen lootmatrix

Biljartscore.nl is zelf volledig in staat om wedstrijdronden in competities in te plannen. Het is echter ook mogelijk om zelf te bepalen op welke manier een competitie wordt ingeloot. Dit kan handig zijn bij competities met specifieke eisen, of competities waar niet alle spelers altijd tegen elkaar uit mogen komen. In zo'n geval wordt er bij de menuoptie 'Onderhoud-Lootmatrixen' een eigen lootmatrix opgevoerd. Bij het opvoeren van de competitie geeft u vervolgens aan dat u die specifieke lootmatrix wilt gebruiken. Wanneer in een later stadium de competitieronden worden ingedeeld, zullen de gegevens uit die matrix worden meegenomen. De verdere afwikkeling van de competitie is gelijk aan die van een reguliere competitie.

enkele speelronde

Dit is een competitie die doorgaans als speciaal evenement wordt georganiseerd. Deelnemers kunnen allemaal en gedeeltelijk aan een speeldag meedoen. Het gemiddelde van de spelers is niet van belang voor de uitslag, en alle wedstrijden worden gespeeld over een vast aantal beurten. Winnaar is degene die aan het eind van de dag het hoogste moyenne ten opzichte van zijn/haar persoonlijke moyenne heeft gespeeld. Deze competitie heeft altijd maar één speelronde, die niet noodzakelijk ingepland hoeft te worden.

Bijzonder aan deze spelsoort is dat er niet per se hoeft te worden gespeeld op het aantal beurten waarop het gemiddelde origineel is gebaseerd. Het komt vaak voor dat wedstrijden in deze spelsoort korter zijn dan normaal, om ervoor te kunnen zorgen dat alle spelers op één dag kunnen spelen. Verder is er vaak te weinig gegevens om een apart moyenne te kunnen berekenen. Om die reden wordt het gespeelde moyenne teruggerekend op basis van een bekend gemiddelde, bijvoorbeeld zoals die in een andere competitie bekend is.

Voorbeeld: speler X speelt in een bepaalde enkele competitie met een gemiddelde van 80. Deze is ooit bepaald op het herleide gemiddelde van 25, met daarop een handicap van 2. Het moyenne van de speler is dus (80-2)/25 = 3,12. In een competitie op basis van de enkele speelronde speelt deze speler met ditzelfde moyenne. Om handmatig terugrekenen te voorkomen, vult u bij de competitie in dat de gemiddelden gebaseerd zijn op die 'moyenne x 25 + 2', en kent u aan speler X gewoon het gemiddelde van 80 toe. De competitie op basis van de enkele speelronde wordt echter altijd gespeeld op basis van 15 beurten. Speler X maakt in de wedstrijd 70 caramboles, dus een moyenne van 4.667. Hierop kan echter geen ranglijst worden gebaseerd, deze is pas eerlijk wanneer het persoonlijk moyenne wordt meegerekend: 70/(3,12*15) = 1,495 of 149,5% boven moyenne.

eigen teamuitslagen

Alleen te kiezen wanneer er in het vorige scherm is gekozen voor teamcompetitie. Hier wordt uitgegaan van een situatie waarbij u met een of meerdere teams deelneemt aan een teamcompetitie die overkoepelend wordt georganiseerd. U wilt dan alleen de prestaties van uw eigen teams volgen. Dit kunt u via deze spelsoort doen door alleen de uitslagen van uw eigen teams te verwerken. En als de overkoepelende wedstrijdleiding ermee akkoord gaat, dan kunnen deze uitslagen na het invoeren zelfs direct aan hen worden doorgemaild. Hoe werkt het:

  • U voert een nieuwe competitie op via Onderhoud-Competitie-Nieuwe Competitie. U geeft de competitie een naam en kiest bij Spelverband voor 'Via Teams'. In het volgende scherm kiest u bij het soort competitie voor 'Eigen Teamuitslagen'. De overige gegevens vult u in zoals voor die competitie van toepassing is.
  • U voert alleen de klassen in waarin de teams van uw eigen vereniging spelen, via het menu Onderhoud-Klassen.
  • U voert de teams in en daarna alle spelers in die teams via het menu Onderhoud-Teams. Hier geeft u ook de gemiddelden van alle spelers, teamleiders etc op. Na het invoeren heeft u hier ook de mogelijkheid om reservespelers op te voeren.
  • U controleert of alles juist is ingevoerd via Onderhoud-Overzicht Deelname.
  • Wilt u de uitslagen doormailen naar het wedstrijdsecretariaat van uw bond of federatie, dan moet u deze gegevens hiervan ingevoerd hebben via het menu Onderhoud-Wedstrijdleiders. Het doormailen van de uitslagen is overigens ook mogelijk bij gebruikers met een een testaccount.

U hoeft geen planningen in te voeren, gemiste wedstrijden te registreren, teams van andere verenigingen of andere zaken in te voeren waar de overkoepelende organisatie normaal al voor zorgt. Het invoeren van de uitslagen gebeurt ook nu via het menu Uitslagen-Verwerken Uitslagen, en alle resultaten vindt u terug onder Uitslagen-Teamprestaties en de menu's onder Standen.

competitiesoorten.txt · Laatst gewijzigd: 2021/07/06 17:58 (Externe bewerking)