Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


bladeren

Om snel een juiste competitie, klasse, team of spelend lid te kunnen selecteren, wordt geëxperimenteerd met een bladermenu. Zo'n menu toont in één oogopslag alle relevante gegevens om snel bij de gewenste informatie te kunnen komen.

'Klassieke' selectiemethode

Voorheen werden de selecties via verschillende keuzepagina's getoond:

scherm 1:
Selecteer competitie...
scherm 2:
Selecteer klasse...
scherm 3:
Selecteer team...

etc.

Selectiemethode door bladeren

Door te bladeren kan op een willekeurig regel worden geklikt om die in- of uit te klappen. Wanneer het gewenste niveau voor dat menu bereikt is, en voldoende informatie bekend is, wordt in een vervolgscherm de pagina voor de uiteindelijke verwerking getoond.Door te bladeren kan versneld hetzelfde worden bereikt. De opbouw hierboven wordt via een 'hierarchie' getoond. Hierbij wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen onderlinge competities en teamcompetities:

+ Onderlinge competitie
  lid 1 (gemiddelde)
  lid 2 (gemiddelde)
  lid 3 (gemiddelde)
+ Teamcompetitie
  + klasse 1
    + team 1
      lid 1 (gemiddelde)
      lid 2 (gemiddelde)
      lid 3 (gemiddelde)
    + team 2
      lid 1 (gemiddelde)
      lid 2 (gemiddelde)
      lid 3 (gemiddelde)
    + team 3....
    + team 4....
  + klasse 2....
  + klasse 3....
  + klasse 4....
+ Nog een competitie....
+ Nog een competitie....

Door de manier van schermopbouw is het dus wel van belang dat de naamgeving van comeptities, klassen en dergelijke herkenbaar is. De lijst wordt opgebouwd via de interne naam die aan elke competite, klasse en team is gegeven, ook wanneer leden de site bekijken en daar de uitgebreide naam zien. De volgorde is op deze manier dus enigzins zelf te sturen.

bladeren.txt · Laatst gewijzigd: 2021/07/06 17:58 (Externe bewerking)